• Meeting time:2014.9.18-2014.9.22
  • Abstract Submission Deadline: 2014.7.31
  • Registration Deadline: 2014.8.31

Venue: Guangzhou Baiyun International Convention Center 
Meeting Time: September 18, 2014 - September 22, 2014
Organizers: 
The Breast Specialist Branch of Guangdong Medical Doctor Association 

Sun Yat-Sen Memorial Hospital of SYSU 

The Third Affiliated Hospital of SYSU

The First Affliated Hospital of Shenzhen University

Advisory Committee:

Shuling Li  Yan Sun  Xishan Hao  Jiaqing Zhang  Guangwei Xu  Zhenyu Shen  Santai Song    Bin Zhang  Zihao Yu  Baoning Zhang  Zhongzhen Guan  Zhengyan Wu  Shenming Wang     Mingtian Yang  Bu Hong

 

Honorary Chairperson:

Zhimin Shao  Binghe Xu  Guosheng Ren  Li Fu  Jiong Wu  Zefei Jiang  Da Pang  Erwei Song  Hongchuan Jiang

Barbara Smith   Chen Shin Cheh   Cheng Ming Huei   Chow Wing Cheong   Eisuke Fukuma  Frederik Karl Wenz  Hoyong Park   Jean Yves Petit   Mehra Golshan   Steve Kronowitz   Yu Peirong   Werner Audretsch      Wolfgang Eiermann

 

Chairmen:

Fengxi Su  Renbin Liu  Xianming Wang Erwei Song

 

Executive Chairman:

Lin Gu  Shude Cui  Jin Zhang  Hong Liu  Jun Jiang  Yongsheng Wang  Jiayi Chen  Xichun Hu  Tao Ouyang  Kunwei Shen  Ning Liao  Wang Xiang  Qingyuan Zhang  Feng Jin  Cuizhi Geng  Jinhai Tang  Qiang Sun  Fazhi Qi

Apirag Chuangsuwanich   Ava Kwong   Polly Cheung   Kazuhiko Sato   Wonshik Han

 

Academic Committee: (Sorted Alphabetically)

Xuchen Cao  Yali Cao  Ceshi Chen  Xiaogeng Chen  Xuening Duan  Zhimin Fan  Jifeng Feng  Shen Fu (Radiology)  Hongyi Gao  Chang Gong  Yajia Gu  Xunxing Guan  Liangfeng Guo  Xiaojing Guo  Zhuofang Hao  Jian Huang  Tao Huang  Wenhe Huang  Weijuan Jia  Daqing Jiang  Ningyi Jiang (Nuclear Medicine)  Tao Jiang  Yuntao Xie  Hua Kang  Hui Li  Hongsheng Li  Huiping Li  Jianbin Li  Jianwen Li  Jinfeng Li  Yafen Li  Zhigao Li  Hongyuan Li  Ning Liao  Shunguo Lin  Yansong Lin (Nuclear Medicine)  Jian Liu  Qiang Liu  Donggeng Liu  Jianlun Liu  Peifang Liu (Imaging)  Pengxi Liu  Qilun Liu  Shengchun Liu  Yunjiang Liu  Guangyu Liu  Jingsong Lu  Baoming Luo (Ultrasonics)  Chengyu Luo  Fulin Ma  Dekui Ma  Hongmin Ma  Dahua Mao  Hua Ouyang  Danmei Pang  Li Ran  Nanyan Rao  Yuan Sheng  Chunagui Song  Lili Tang  Xingsong Tian  Fuzhogn Tong  Zhongsheng Tong  Ling Wang  Qi Wang  Shu Wang  Shui Wang  Xi Wang  Yu Wang  Benzhong Wang  Changqing Wang  Kun Wang  Linbo Wang  Ningxia Wang  Shusen Wang  Xiaojia Wang  Wei Wei  Aiguo Wu  Mindong Wu  Zhuanghong Wu  Xuping Xi  Xiaoming Xie  Hong Xu  Lixue Xuan  Yue Yang  Haiyan Yang  Hongjian Yang  Suisheng Yang  Wentao Yang (Pathology)  Changsheng Ye  Yongmei Yin  Jian Yin  Fengyan Yu  Zhigang Yu  Fan Yuan  Xiaohua Zeng  Yunjie Zeng (Pathology)  Qi Zhang  Ailing Zhang  Anqin Zhang  Chenfang Zhang  Guojun Zhang  Jianguo Zhang  Peili Zhang  Shuping Zhang  Xiaohua Zhang  Yongxue Zhang (Nuclear Medicine)  Yuehong Zhang  Li Zhao  Junhui Zhao  Qingli Zhao  Hong Zheng  Wenbo Zheng  Xiaojie Zhong  Dongxian Zhou  Li Zhu  Qiang Zou  Tianning Zou  Wenshu Zuo

Apirag Chuangsuwanich   Ava Kwong   Barbara Smith   Chen Shin Cheh   Cheng Ming Huei   Chow Wing Cheong   Eisuke Fukuma   Frederik Karl Wenz   Hoyong Park   Jean Yves Petit   Mehra Golshan   Polly Cheung   Kazuhiko Sato  Steve Kronowitz  Yu Peirong  Werner Audretsch   Wolfgang Eiermann   Wonshik Han

 

Organizing Committee: (Sorted Alphabetically)

Zhenhai Cai  Ru Chen  Jishang Chen  Jianqiang Chen  Manqing Chen  Qianjun Chen  Weiguang Chen  Xiaoming Chen  Yandong Cheng  Li Deng  Qunfeng Deng  Suhua Deng  Junying Duan  Zhichao Fang  Xuezhong Gao  Weiquan Gu  Zhitao Guo  Guodong Han  Jiehua He  Jingsong He  Rui Hong  Yun Hong  Chaoyou Huang  Hanyang Huang  Heng Huang  Hui Huang  Jupeng Huang  Mei Huang  Xiaobo Huang  Yong Huang  Jun Jia  Jun Li  Rong Li  Xiaowei Li  Jian Liang  Chunbang Liao  Daren Lin  Ying Lin  Feihai Ling  Minfeng Liu  Yujun Liu  Zhihui Luo  Zhefu Ma  Ruilin Pan  Jianxiong Peng  Weiqiang Peng  Wanshou Qiu  Liping Ren  Weixi Shen  Changshan Song  Guosen Su  Shuming Sun  Yi Tang  Linwang Tao  Enli Wang  Hong Wang  Maosheng Wang  Shubin Wang  Guowu Wu  Zhiyong Wu  Xu Xia  Chunhua Xie  Hongqiao Xie  Tai Xu  Jiehui Yang  Zhenhuai Yang  Zhiqiang Yu  Zhongyu Yuan  Qing‘an Zeng  Xianliang Zeng  Hao Zhang  Kaier Zhang  Lihua Zhang  Qing Zhang  Qing Zhang  Yan Zhang  Yongcheng Zhang  Dengyun Zheng  Gaoping Zheng  Yi Zhou  Yi Zhou  Dajiang Zhu  Zhiqiao Zhu

 

Secretariat of the Conference:

Secretary General:

Chang Gong  Liling Zhu

 

Secretaries:

Chang Gong  Liangfeng Guo  Liling Zhu  Kai Chen  Min Peng  Chunmei Wu  Liang Jin  Meijun Long  Lan Lei  Yuehua Liu  Zijian Yang  Jianli Zhao  Xin Zhang  Qian Ouyang